Όροι Χρήσης

 Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Madbox. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου καθώς επίσης στοιχεία, υποχρεώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για το κατάστημα μας. Ο επισκέπτης/χρήστης που αποδέχεται τους παρακάτω όρους, συναποδέχεται και την Πολιτική Απορρήτου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί  τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα ή στις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop). O επισκέπτης/χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνεί με τους όρους της.


Στοιχεία Επιχείρησης

Διακριτικός Τίτλος : Madbox

Επωνυμία : Ηλιόπουλος Χρήστος 

Επάγγελμα : Εμπόριο Συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών μονάδων και Λογισμικού

ΑΦΜ : 134615301   ΔΟΥ: Αιγάλεω    ΓΕΜΗ : 147804803000

Διεύθυνση : Ιερά Οδός 269 , Αιγάλεω, ΤΚ 12244 , Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο : 2105314091

email : madbox.store@gmail.com


Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Η επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο "Madbox" (εφεξής Madbox) διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί, ανανεώσει, αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.madbox.gr ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των προϊόντων που παραγγέλνονται ανήκει εξ' ολοκλήρου στην ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου το Madbox δεν φέρει καμία ευθύνη για ασυμβατότητες των εμπορευμάτων με άλλα προϊόντα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. 

Ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη 

 1. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Madbox πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ως εκ τούτου υποχρεούται ο επισκέπτης/χρήστης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ή που περιορίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε άρθρο της κείμενης νομοθεσίας, διατάξεως, κανονισμού και καταστατικού, θα απέχει από κάθε δημοσίευση και μετάδοση πληροφοριών συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή προσβλητικών και για την επιχείρηση και για τρίτους. Θα απέχει επίσης από κάθε δημοσίευση περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο, που δύναται να συνιστά παραβίαση της προσωπικότητας και του απορρήτου τρίτου προσώπου ή που εκφράζει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία και θα απέχει από κάθε ενέργεια που θα παραβιάζει το όνομα, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό απόρρητο και τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της επιχείρησης και των τρίτων.

 2. Περαιτέρω αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην επιχείρηση από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη, χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που προκαλείται από αδικοπρακτική συμπεριφορά του.

 3. Ο χρήστης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους και φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην επιχείρηση από παράλειψη της υποχρέωσής του αυτής διαφύλαξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

 4. Ο χρήστης  φέρει την ευθύνη για κάθε ενέργεια και εργασία που εκτελείται κάτω από το λογαριασμό του. Οφείλει επομένως να διασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο οποιοσδήποτε άλλος κατ’ εξουσιοδότησή του χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για να απολαύσουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος συμμορφώνονται με όλες τις προβλέψεις αυτής της συμφωνίας καθώς και με κάθε εφαρμοστέα διάταξη νόμου του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που σχετίζονται με τη λήψη, αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 5. Ο χρήστης φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια και την ποιότητα των δεδομένων που καταχωρεί στην ιστοσελίδα και δη στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Έχει την υποχρέωση να αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα με τα καταχωρημένα από αυτόν στοιχεία και να ενημερώνει το Madbox σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται χρήση χωρίς εξουσιοδότηση ή ειδική άδεια. O χρήστης  ευθύνεται πλήρως για κάθε λανθασμένη –κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων- καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας που μπορεί να ζημιώσει αυτόν χωρίς καμία υπαιτιότητα του Madbox, κατά της οποίας δε δύναται να προβάλει καμία αξίωση εξ αυτού του λόγου. Ομοίως σε περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Madbox αλλά σε κενό του λογισμικού προστασίας του χρήστη από ιούς, ευθύνεται απολύτως ο τελευταίος. Ο χρήστης έχει την ευθύνη, μετά την εγγραφή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να καταχωρίσει ο ίδιος ορθώς τα αιτούμενα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ατομικά του στοιχεία.

Τιμές και περιορισμός ευθύνης

Οι αναρτημένες τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα βρίσκονται πάντα σε ευανάγνωστη θέση πλησίον του κάθε προϊόντος. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση από όπως η επιχείρηση κρίνει απαραίτητο. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Η δέσμευση τιμών των προϊόντων γίνεται μόνο μέσω της επιβεβαίωσης και αποδοχής από το κατάστημα της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Το Madbox δεν ευθύνεται για πιθανά τυπογραφικά λάθη στις τιμές ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων/προϊόντων. 

Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο προϊόν με ασυνήθιστη τιμή (πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή) δίχως κάποια ιδιαίτερη συνθήκη που να τη δικαιολογεί, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν προβείτε στην παραγγελία του.

Το Madbox δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, ανεξαρτήτου μεγέθους ζημιά, που προέκυψε από έλλειψη τεχνογνωσίας, ικανότητας ή δυνατότητας χρήσης της ιστοσελίδας www.madbox.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, ελαττώματα, διακοπές ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω αυτής.

Το Madbox δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα καθόσον η διαθεσιμότητα αυτών όπως εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη/πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

 Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Αντιθέτως, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του e-shop, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.
Δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων η οποία γίνεται από τον επισκέπτη/χρήστη, χωρίς υπαιτιότητα της επιχείρησης. 
Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη –κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος- καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του χρήστη και ούτε στην περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε σφάλμα του λογισμικού της πλατφόρμας. 
Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων από τον χρήστη καθώς και από οποιαδήποτε εκ μέρους τους ψευδή βεβαίωση ή δήλωση. 
Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. 
Δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών της Ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Φέρει απλώς την ευθύνη της άμεσης ή της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης της λειτουργίας της ιστοσελίδας σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

Παραγγελίες και Αποστολή

Η πρόθεση αγοράς του πελάτη γίνεται μέσω διαδικτύου ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας καταχώρησης παραγγελίας από την ιστοσελίδα. Δικαίωμα παραγγελίας έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18 έτος της ηλικίας τους. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας με ταυτόχρονη δέσμευση των προϊόντων αυτής γίνεται μετά το πέρας της επεξεργασίας της και τον έλεγχο διαθεσιμότητας των προϊόντων. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας τόσο το κατάστημα όσο και ο πελάτης δεσμεύονται για την πώληση και αγορά αντίστοιχα του συγκεκριμένου προϊόντος. Το κατάστημα, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς το απόθεμα του κάθε προϊόντος, το Madbox θα ενημερώσει άμεσα τον αγοραστή ώστε να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί η παραγγελία του. Η παραγγελία ισχύει αφότου συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία στην φόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας του www.madbox.gr . Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίνεται απαραίτητο να αναγνωστούν και να κατανοηθούν οι όροι χρήσης καθώς και να γίνει η αποδοχή τους. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή αλλοιωμένων στοιχείων η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη και επιβαρύνει τον αγοραστή με τα έξοδα αποστολής του αντικειμένου.

Ακυρώσεις - Επιστροφές

Κάθε παραγγελία που υποβάλλεται από τον πελάτη ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά δεσμεύει τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα για 24 ώρες από την καταχώρησή της. Όταν αυτός ο χρόνος παρέλθει και δεν είναι εφικτή η επικοινωνία σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε ο αγοραστής, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας καθιστώντας τα προϊόντα αυτής διαθέσιμα εκ νέου στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Μερική ή ολική ακύρωση ή και αλλαγή της παραγγελίας γίνεται μόνο αφού έχει ενημερωθεί έγκαιρα το Madbox τηλεφωνικά στο 2105314091 ή με email στο madbox.store@gmail.com πριν την αποστολή της παραγγελίας στην δηλωμένη διεύθυνση στην φόρμα αγοράς. 
Σε περίπτωση παραλαβής από την μεταφορική εταιρεία, η ακύρωση παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή.

Η επιστροφή ενός προϊόντος γίνεται ύστερα από επικοινωνία με το κατάστημα και συμπλήρωση της φόρμας επιστροφών στην ενότητα "Εξυπηρέτηση Πελατών/Επιστροφές" στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης ή 
εδώ. Στην ενότητα αυτή δηλώνεται η αιτία επιστροφής του προϊόντος με την δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον παρατηρήσεων ως προς την επιστροφή. Αν το/α προϊόν/τα έχουν παραληφθεί και οι συσκευασίες τους έχουν ανοιχτεί, σκιστεί, πεταχτεί ή χαθεί η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή και δεν θα υπάρχει αντίστοιχη αποζημίωση.

Όροι Εγγύησης

Τα διατιθέμενα προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός - Serial No.)
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

 

Το Madbox βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας είτε τηλεφωνικά στο 2105314091 είτε μέσω e-mail στο madbox.store@gmail.com