Οδηγίες και όροι για έκδοση τιμολογίου βάσει ΠΟΛ 1150, άρθρο 39α

Η ΠΟΛ 1150 αφορά αγορά μόνον κινητών τηλεφώνων, παιχνιδομηχανών, tablets και laptops. Όλα τα υπόλοιπα προϊοντα δεν υπάγονται στην συγκεκριμένη ΠΟΛ.


Η παραγγελία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά 
1. Τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxis (ΑΑΔΕ) σε αρχείο .pdf με αναγραφόμενη ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας.
2. Αποστολή εξουσιοδότησης σε περίπτωση παραλαβής της παραγγελίας από το κατάστημα, από άτομο διαφορετικό του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Η διεξαγωγή ελέγχου ως προς την ορθότητα των στοιχείων είναι άμεση και κατόπιν ενημερώνεστε για το ποσό που πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα. 
Η μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό είναι ο μοναδικός τρόπος αποπληρωμής των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ 1150. 
Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς αποστέλλεται ηλεκτρονικά το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ στο οποίο πρέπει να φαίνεται καθαρά ο λογαριασμός και το όνομα του δικαιούχου.

Σε συνέχεια των παραπάνω το κατάστημα προχωράει στην επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας διατηρώντας το δικαίωμα ακύρωσής της εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εν μέρει ή συνολικά.
Κανενός άλλου είδους συναλλαγή ή παραλαβή δεν γίνεται αποδεκτή.

Οι τιμές στην ηλεκτρονική μας σελίδα αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση και ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αγοράσει προϊόντα εντός αποθέματος με μέγιστο αριθμό τα 2 προϊόντα. Σε περίπτωση διατήρησης κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας την μεταπώληση των συγκεκριμένων προϊόντων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για σύναψη συνεργασίας B2B.